Ekonomik Faaliyetler

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER (10. SINIF)

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Biyoteknolojinin ilerde hangi gereksinimi karşılayacağı beklenmektedir?

Biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir. Günümüzde kaybolmakta olan türlerin korunmasında, çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri uygulanmaktadır. Gelecekte, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının da biyoteknoloji ile karşılanacağı  beklenmektedir.

2. Selçuklular zamanında kervansarayların yaygınlaşması hangi ekonomik faaliyetin ön planda olduğunu gösterir?

Ticari faaliyetlerin ön planda olduğunu gösterir.

3. Sanayi Devrimi tarımı nasıl etkilemiştir?

Sanayi Devriminden sonra tarımda makineleşmeye geçilmesiyle topraktan elde edilen ürün miktarı artmıştır. Tarım yapılabilecek alanlar genişledi. Tarımda insan gücüne duyulan gereksinimde azalmalar olmuştur.

4. Bilgisayar insanların ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?

Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur. Bilgisayarın ve İnternet’in en önemli özelliği, değişimlerden küçük bir grubun değil toplumun tamamının çok kısa sürede etkilenebilmesidir. Birbirinden çok uzakta olan fabrikalar bir merkezden kolayca yönetilmeye başlanmıştır. Hatta bilgisayar sayesinde bazı işlerde evler, ofis gibi kullanılmaktadır.

5. Paleolitik ile Neolitik dönemini birbirinden ayıran ekonomik faaliyet hangisidir?

Paleolitik çağda avcılık ve toplayıcılık var iken, neolitik çağda insanlar gıda ihtiyaçlarını tarımsal faaliyetlerle ve evcilleştirdikleri hayvanlar ile karşılamaya başlamışlardır. Neolitik çağda insanların kap kacak ihtiyaçları sonucu zanaatlakarlar da ortaya çıkmıştır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Pamuk üreten çiftçi, ...birincil ekonomik....... faaliyet grubunda yer alır.

2. Kumaştan elbise üreten işçi, ..ikincil ekonomik..... faaliyet grubunda yer alır.

3. Üretilen elbiseyi satan esnaf, ...üçüncül ekonomik....... faaliyet grubunda yer alır.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını  belirtiniz.

1. İstihdam yapısı her ülkede aynıdır. (Yanlış)

2. Ülkelerin istihdam yapılarında yıllar itibariyle değişim olmamıştır. (Yanlış)

3. Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe daha fazla kişi çalışmaktadır. (Yanlış)

4. Az gelişmiş ülkelerin tarımsal faaliyetlerinde daha fazla kişi çalışmaktadır. (Doğru)

5. İstihdam yapısı ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir.(Doğru)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Neolitik çağda insanların geçim tarzlarında nasıl bir değişme olmuştur?

A) Sanayi dönemine geçilmiştir.

B) Devletler arası sıkı ticari ilişkiler başlamıştır.

C) Tarım başlamıştır.

D) Avcılık ve toplayıcılık başlamıştır.

E) Maden işleme başlamıştır.

CEVAP C

2. Hititler Döneminde var olan yolların Roma Döneminde geliştirilmesi ve yeni yollar yapılması neyi ifade eder?

A) Savaşların olduğunu

B) Hayvancılığın gelişmediğini

C) Tarımda ilerleme kaydedildiğini

D) Ticari ilişkilerin geliştiğini

E) Siyasi ilişkilerin iyi olduğunu

CEVAP D

 

DÖNEM

Etkin Ekonomik Faaliyet

Ekonominin Temel Gücü

Yaşam
PaleolitikAvcılık ve ToplayıcılıkHam maddeGöçebe
NeolitikTarım ve hayvancılıkÜretimKöyler
Sanayi DevriSanayi, ticaretEnerji ve UlaşımKentler
Bilgi ÇağıHizmet, bilgi, iletişimTeknolojiKentler

 
ÖzellikleriPaleolitikMezolitikNeolitikKalkolitik

İlk ve Orta Çağ

Sanayi Devri

ve Sonrası

Kas gücünün yerini buhar aldı     

X

Tekerlek bulundu.  X
Tam olarak tarım üretimine geçildi  

X

   
Maden işlenmeye başlandı.  

X

 
Hayvanlar evcilleştirildi.  

X

   
Yerleşik hayata geçildi. X 
Seramik üretildi.  X   
Yazı icat edildi.  X
Mağara yaşamı başladı.X     
Avcılık yapılmaya başlandı.X  

Esnaf sınıfı doğdu.

   X  
İlk köyler ortaya çıktı X 
Kent devletleri ortaya çıktı.   X  
Tarıma geçiş dönemi başladı. X  
Köpek evcilleştirildi. X    

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !